Poskytované služby

Poskytujeme kompletnú zákazkovú výrobu presných strojárskych výrobkov s dôrazom na kvalitu dodávaných dielov.
Za účelom poskytnutia komplexných služieb zabezpečujeme podľa Vašich požiadaviek tepelné spracovanie výrobkov (kalenie, cementovanie, žíhanie) a povrchovú úpravu (mechanická a chemická úprava povrchu, pokovovanie, nátery).

Výrobné technológie

Obrábanie
Výroba na CNC a konvenčných obrábacích strojoch v rozsahu :

 • sústruženie
 • frézovanie
 • vŕtanie
 • brúsenie

Tvárnenie

 • strihanie plechov
 • ohýbanie plechov
 • zakružovanie a ohýbanie profilov

Zváranie
Zváranie elektrickým oblúkom metódou :

 • MIG – zváranie taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére inertného plynu
 • MAG – zváranie taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére aktívneho plynu CO2
 • TIG – zváranie netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére inertného plynu
 • MMA – zváranie obalenou elektródou
Kovoobrábanie - obrábanie cnc

Obrábanie na CNC a konvenčných strojoch

Kovoobrábanie zváranie

Zváranie metódou MIG, MAG, TIG, MMA

Kovoobrábanie tvarovanie

Tvárnenie plechov a profilovej ocele